"INFIINTARE CENTRU SOCIAL DE ZI SI UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU IN SAT CORNESTI, COMUNA BALESTI, JUDETUL GORJ" - COD SMIS 116705

BENEFICIAR: PARTENERIAT INTRE: COMUNA BALESTI SI ASOCIATIA SFANTUL TOMA

Unitatea Administrativ Teritorială-Comuna Bălești are în implementare proiectul ”Înființare centru social de zi și unitate de îngrijire la domiciliu, în sat Cornești, comuna Bălești, județul Gorj”, cod SMIS 116705, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național , regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectiv specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 4070 din 19.03.2019, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Bălești și ASOCIAȚIA SFÂNTUL TOMA .

Vezi mai multe detalii »